Wijsheden aan de zoon

yazar:

kategori:

Şeyh Edebali was een wijze en invloedrijke geleerde tijdens het Ottomaanse Rijk. Tevens is hij de schoonvader van de oprichter van het Ottomaanse Rijk, Osman Gazi. Şeyh Edebali had -met al zijn vertrouwen in zijn zoon- wijsheden genoemd waar Osman Gazi en zijn opvolgers mee te maken zouden hebben. Deze wijsheden, in het Turks bekend als de “Nasihat”, heb ik proberen te vertalen naar het Nederlands. In de tekst wordt Osman Gazi aangeduid als de ‘zoon’.

O zoon, u bent nu een heer!
Hierna is;
Woede door ons, berusting door u.
Het afzien door ons, gemoedsrust door u.
Beschuldiging door ons, aanvaarding door u.
Zwakheid door ons, tolerantie door u.
Onenigheid door ons, gerechtigdheid door u.
Oneerlijkheid door ons, genade door u…

O zoon, wees geduldig,
Geen bloem bloeit voortijdig.
En vergeet niet:
Laat de mens leven om de staat te laten leven

O zoon, uw werk is zwaar,
Uw werk is hevig, uw kracht is afhankelijk van de mens.
Moge Allah u helpen…
U bent sterk, machtig,
Slim, welsprekend!
Echter; als u niet weet waar en hoe u dit moet gebruiken,
Zult u met de ochtendwind wegwaaien
Uw woede en ziel zullen samen uw verstand overwinnen
Blijf altijd geduldig, volhardend en zelf beheersend!
De wereld
Is niet zoals u deze ziet.
Alle onbekenden,
Niet-overwonnen en niet-ontdekte zaken
Zullen met uw deugdzaamheid en moreel
In het daglicht vallen.

O zoon! Heb respect voor uw moeder en vader!
Zegening is samen met ouderen
Wanneer u uw geloof verliest,
Verandert u in een woestijn terwijl u groen was.
Wees eerlijk! Bekommer uzelf niet over elk woord!
Zie niet wat u ziet! Weet niet wat u weet!
Ga niet vaak waar u gewild bent!

O zoon! Heb medelijden met drie personen:
De geleerde tussen onwetenden,
De rijke die verarmd is en
De befaamde die zijn aanzien verliest.

O zoon! Vergeet niet dat
Wie zich hoog bevindt,
Is niet zo veilig als degenen die beneden staan.
Wees niet bang als u gelijk hebt!